Australian duo win Hong Kong Vertical Run

Australian duo Darren Wilson and Suzy Walsham have won the men and women's leg of the famous Hong Kong Vertical Run.