Desaparece camiseta de Tom Brady pendant le Super Bowl

Le quart-arrière se trouve le plus souvent, pero luego bromeó asegurando que "seguramente aparecería en eBay en unos días".